Chiều ngày 27/04/2018 tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã tiến hành tổng hợp và chấm các sản phẩm của học sinh trong cuộc thi sáng tạo thanh - thiếu niên cấp liên đội lần I năm 2018

Nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018, Liên đội trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai cũng hào hứng tham gia cuộc thi. Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho học sinh trong trường phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài tiêu biểu tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018.

Các mô hình, sản phẩm tham gia tại cuộc thi
Mô hình hút nước giếng bằng sức gió của nhóm Đoàn viên học sinh - được chon đi thi Tỉnh