Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội thi làm lồng đèn vui đón Trung thu năm học 2018 - 2019 

Nhằm mục đích giáo dục cho học sinh hiểu biết ý nghĩa của Tết Trung thu và thông qua hội thi giáo dục cho học sinh lòng yêu thiên nhiên và xây dựng cho các em ý thức bảo vệ môi trường.Từ ngày 17/9 - 21/9 Ban Chỉ  huy Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội thi làm lồng đèn Trung thu năm học 2018 - 2019, thông qua hội thi giúp cho học sinh toàn trường có điều kiện trao đổi học hỏi lẫn nhau trong việc tham gia các hoạt động mang tính chất tập thể và rèn luyện cho các em những kỹ năng kiên trì, khéo léo.

Ban tổ chức chấm chung cho cả khối sáng và chiều với 21 lồng đén hợp lệ cùa 20 chi đội, kết quả BTC đã trao giải nhất cho cho đội 8.1; giải nhì cho 2 chi đội 6.1; 9.3; giải ba cho 2 chi đội 7.5; 9.5, giải đèn lồng to nhất thuộc về chi đội 9.1, giải đèn lồng kỷ thuật tốt nhất cho chi đội 8.3 và 13 giải khuyến khích cho các chi đội còn lại.