Từ ngày 10/9 - 15/9 Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai hào hứng với phong trào kế hoạch nhỏ đợt 1 năm học 2018 - 2019

Phong trào Kế hoạch nhỏ là một phong trào của TN Việt Nam ra đời năm 1958 do Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức, đến hẹn lại lên, từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018  20 Liên đội THCS Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục sôi nổi với phong trào Kế hoạch nhỏ đợt 1. Tổng số giấy thu được là 439,5kg, lon bia là 5901 lon thu về số tiền là 2.103.150 đồng. Liên đội đã khen thưởng cho 5 chi đội có thành tích tốt nhát là: 9.1; 6.1; 6.4; 8.3; 6.5.

Một số hình ảnh của phong trào: