Ngày 09/01/2018 trường THCS Nguyễn Thj Minh Khai đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới đợt 1 năm học 2017 - 2018 cho những đội viên ưu tú tiến bước lên đoàn.

Một số hình ảnh tại lễ kết nạp: