Sáng ngày 22/9/2018 trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 - 2019. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí  đại biểu lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền xã An Hải, Đại diện Hội cha mẹ học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  nhà trường. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, để thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu thi đua năm học, ngày 22 tháng 09 năm 2018, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.
Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; Thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018 -2019. Hội nghị đã thông qua quyết toán tài chính năm học 2018 – 2019 và kế hoach thu chi năm học 2018 - 2019.
Sau các báo cáo là phần tham luận đầy trách nhiệm của các thành viên tham dự Hội nghị về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. 
Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
    Một số hình ảnh trong hội nghị: 

                                                                                                                     Toàn cảnh buổi hộ nghị
                                                                                               Ban Thanh tra nhân dân mới ra mắt Hội nghị